Καινοτομία

Ανταποκρινόμενοι στις νέες προκλήσεις με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας θέτουμε νέους στόχους και, ταυτόχρονα με τη συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης κάθε πελάτη, δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων υλικών συσκευασίας.

Διατηρούμε ένα υψηλότατο επίπεδο ποιότητας και ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε κάθε πρόκληση του χώρου της συσκευασίας.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε καινοτόμες και ποιοτικές λύσεις.

Στοχεύουμε αδιάλειπτα στην Αριστεία. Χάρη στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας & Ασφάλειας διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Βιωσιμότητα
Έρευνα & Ανάπτυξη

Εφαρμογές & Προϊόντα

Η Αφοί Βλάχου Α.Β.Ε. προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υλικών εύκαμπτης συσκευασίας για τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσης, είδη προσωπικής υγιεινής, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, αγροχημικά και αγροεφόδια, προϊόντα καπνού και άλλα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις,
πληροφορίες για νέα προϊόντα
και άλλα.