Κοινωνική Ευθύνη

Αρχική 5 Εταιρεία 5 Κοινωνική Ευθύνη

Ελέγχουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, αναζητώντας βελτιώσεις σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας μας, για να γίνουμε πιο βιώσιμοι κάθε χρόνο π.χ. μειώνοντας τα απορρίμματα, την κατανάλωση ενέργειας κλπ.

Μεριμνούμε για την δημιουργία εταιρικής κουλτούρας με πυλώνες:

  • Την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων

  • Το σεβασμό στο περιβάλλον

  • Την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

  • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Για τα παραγόμενα προϊόντα μας, έχουμε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο επιλογών συσκευασίας για να μειώσουμε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον υποστηρίζοντας τους στόχους βιωσιμότητας.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Μείωση βάρους των υλικών συσκευασίας βελτιστοποιώντας τις υπάρχουσες δομές.

  • Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

  • Σχεδιασμός ανακυκλώσιμων συσκευασιών με την χρήση κατάλληλων Α’ υλών.

  • Υλικά κατασκευασμένα από Α’ ύλες από ανανεώσιμες πηγές.

  • Βιοαποικοδομήσιμα ή λιπασματοποιήσιμα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας.

Αφοί Βλαχου Α.Β.Ε.

Εταιρεία

 

 

Ιστορικό

 

 

Όραμα & Αξίες

 

 

Οικονομικές καταστάσεις

 

 

Καριέρα

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις,
πληροφορίες για νέα προϊόντα
και άλλα.